პოლიცია?

შეიძლება თუ არა წარმატებულად ჩაითვალოს პოლიციის რეფორმა, თუ რეფორმის საბოლოო შედეგი – პოლიტიზირებული პოლიციაა?

შეიძლება თუ არა, ცივილიზებულად ჩაითვალოს ქვეყანა – პოლიტიზირებული პოლიციით?

უნდათ თუ არა თავად რიგით პოლიციელებს პოლიტიკური დაკვეთების შესრულება?

თუ პოლიციელებს ურჩევნიათ ისეთი ქვეყანა, სადაც მხოლოდ წესრიგს დაიცავენ, პოლიტიკური დავალებები და ფუნქციები გამოაკლდება მათ საქმიანობას, და ეს უარყოფით გავლენას არ მოახდენს მათ მატერიალურ კეთილდღეობაზე?