თვითაქტუალიზაციაეგეთი ცნება არსებობს - თვითაქტუალიზირება. ესაა ადამიანის უნარი - მოახდინოს საკუთარი თავის სტიმულირება, პირველ რიგში - აიძულოს იმის საკეთებლად, რისი კეთებაც საჭიროა, მაგრამ არა - სასიამოვნო. რისი კეთებაც სასიამოვნოა, ყველა აკეთებს. ყველაზე რეგვენი ადამიანიც კი. თვით ცხოველებიც.

არც ერთ ცხოველს, არანაირ არსებას ადამიანის გარდა არ შეუძლია თვითაქტუალიზირება.ყველაფერი ადამიანური - საკუთრივ და სპეციფიკურად ადამიანური - მთელი ცივლიზაციაკულტურა, ყველაფერი მნიშვნელოვანი, რაც ადამიანმა ცნობიერების ევოლუციის პროცესში მოიპოვა - თვითაქტუალიზირებული ადამიანების შემნილია. გაიხსენეთ ყველა დიდი ადამიანი, საქმიანობის ყველა სფეროდან, ვინც სამაგალითოდ მიგაჩნიათ, ან მოგწონთ, ან იქნებ - შთაგაგონებთ კიდეც. ყველა მათგანი - თვითაქტუალიზირებული ადამიანი იყო.

თვითაქტუალიზაცია არ ნიშნავს აიძულო საკუთარ თავს იყო კეთილი, მეგობრული, მხიარული... ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როცა იგი მუდმივად განვითარებადი ადამიანის თვისებებია. თვითაქტუალიზირება სწორედ ესაა - საკუთრი თავის იძულება, რომ განვითარდე, გაიზარდო.

ამიტომ, თვითაქტუალიზირებადი ადამიანი კი არ გაურბის, მუდმივად ეძებს პრობლემებს, ცდილობს განსაზღვროს მათგან არსებითი, და კრეატიულად გადაჭრას. მან იცის, რომ ადამიანი მხოლოდ პრობლემათა გადაჭრისას იზრდება. ამიტომაცაა პრობლემის სხვა სახელი შანსი.

თვითაქტუალიზირებადი ადამიანი მიზეზებს არ ეძებს, რომ გაიზარდოს, მოტივაცია არ სჭირდება. მისთვის ვისთვად ცხადია, რომ ეს აუცილებელია.

ჩვეულებრივი ადამიანი მხოლოდ მაშინ აიძულებს თავს რაიმე ისწავლოს, როცა ეს პრაგამტული აუცილებლობაა, როცა სხვაგვარად ვერ გადარჩება, ვერ ადაპტირდება  რეალობასთან. ასეთ დროს ყველა ცდილობს - მიზანმიმართულად თუ ინტუიციურად, გაიზარდოს. ეს ბიოლოგიური ფუნქციაა.

მაგრამ ადამიანი - ბიოლოგიური არსება არაა. ადამიანს ზრდისთვის მოტივაცია არ სჭირდება. არც პირობებს ითხოვს ან მოელის. არც უმოქმედობისთვის გასამართლებელ მიზეზებს ეძებს  - იცის, რომ ასეთი არ არსებობს. ზრდა ყველა პირობებში შეიძლება. ყველა ასაკში, ყველა ქვეყანაში.

ჰოდა, თუ ფიქრობთ, რომ ვაპირებ თვითაქტუალიზაციისაკენ მოვუწოდო ვინმეს, შეცდით: სევდის მომგვრელი გარემოება მთელ ამ ამბავში ისაა, რომ ეს უნარი როგორც ნებისმიერი უნარი შეიძლება განივითარო, ან პირიქით გამოუყენებლობით სრულიად დააჩლუნგო, მაგრამ შეუძლებელია შეიძინო ეს ან გაქვს, ან არა.

ერთადერთი, რაც შეიძლება - დააკვირდე საკუთარ თავს - გაქვს ეს უნარი, თუ არა. და განსაზღვრო - მათ შორის ხარვინც რეალობას ქმნის, თუ ამ პროცესში - მუდმივი ქმნადობის, ცნობიერების ევოლუციის პროცესში  ძალიან საპატიო, არანაკლებ ამაღლებული მისია - შავი სამუშაოს შესრულება გაკისრია.


No comments:

Post a Comment